Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Zajęcia otwarte w Żłobku nr 2

20 marca 2018r. w Żłobku nr 2 odbyły się zajęcia otwarte z udziałem opiekunek i dyrektorów szczecińskich żłobków. Zajęcia miały formę inscenizacji wiersza pt. „Rzepka”, w której oprócz opiekunek uczestniczyły również dzieci.