Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Akty prawne

Jednostka budżetowa Żłobki Miejskie została powołana przez Radę Miasta Szczecina, jest wykonawczą jednostką organizacyjną Miasta.

Podstawę prawną działania stanowią:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. Z 2011r. Nr 45 poz. 235)
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz 1458, ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240)
 5. Uchwała Nr X/189/15 Rady Miasta Szczecin  w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
 6. Statut Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie
 7. Uchwała Nr VIII/301/15 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
 8. Uchwała Nr  XIII/303/15 Rady Miasta Szczecin w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
 9. Uchwała Nr XXIII/555/16 Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę Nr VIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
 10. Uchwała Nr XXV/611/16 Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina
 11. Uchwała nr XXXII/869/17 Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
 12. Uchwała nr XXXIII/897/17 Rady Miasta Szczecin opieki nad dziećmi zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
 13. Uchwała Nr XXXIV/934/17 Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka”w Szczecinie”
 14. Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin – uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
 15. Uchwała Nr XXXVI/1073/17 Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjn
 16. Uchwała Nr XI/207/15 Rady Miasta Szczecin
  z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

17. Uchwała Nr XIII/301/15/Rady Miasta Szczecin
     z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

18. Uchwała Nr XIII/303/15 Rady Miasta Szczecin
     z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie

19. Regulamin rekrutacji dzieci do żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

19a. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w sprawie zmian do Regulaminu Rekrutacji dzieci do żłobków wchodzących w skład ZŻM w Szczecinie.

20. Uchwała Nr VII/202/19 Rady Miasta Szczecin

      z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w   skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie

21.  Uchwała Nr IX/262/19 Rady Miasta Szczecin

     z dnia 5 lipca 2019 r. dotycząca oświadczeń o odbytych szczepieniach.

22. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r.

23. Uchwała  Nr XVI/520/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r.