Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Wznowienie pracy kolejnych żłobków z dniem 18 maja 2020 roku.

 

Z  dniem 18 maja 2020 roku  planujemy  wznowić pracę kolejnych dwóch Żłobków Miejskich na terenie Szczecina:

Żłobek nr 5   „Biedronka”

ul. Kazimierza Królewicza 61

Żłobek nr 9  „Przy strumyku”

ul. Brytyjska 19

W związku z ograniczoną liczbą miejsc proszę, aby chęć powrotu do placówek zgłaszali jedynie rodzice niezbędnie tego potrzebujący.

Żłobki będą czynne w godzinach 7-17. Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

link do wniosku: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-%C5%BC%C5%82obka-w-stanie-epidemii-1.pdf

Wnioski należy złożyć do dnia 14 maja 2020 roku. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich