Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Luty „Budowa placów zabaw o nawierzchni bezpiecznej w trzech żłobkach miejskich w Szczecinie”
Listopad   „Dostawa żywności do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na 2019 rok”