Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ogłoszenie o dodatkowym naborze na okres wakacyjny.

 

Drodzy Rodzice

Funkcjonowanie Żłobków w warunkach nadal trwającej epidemii wymaga stosowania odpowiednich środków ostrożności oraz przestrzegania obostrzeń,  tak by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo dzieci.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa, przeprowadzimy dodatkowy nabór wakacyjny do żłobków. Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas wakacji proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres żłobka, do którego dziecko miałoby uczęszczać.

http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/06/wniosek-o-przyj%C4%99cie-dziecka-do-%C5%BC%C5%82obka_epidemia_wakacje-1.pdf

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy obojga rodziców, że w tym czasie nie mają możliwości wykorzystania urlopu, bądź informację z terminem zaplanowanego urlopu. Nabór dotyczy wszystkich dzieci uczęszczających do żłobków wchodzących w strukturę Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie z wyłączeniem grup projektowych.

Wypełnione wnioski należy złożyć drogą elektroniczną do dnia 14 czerwca 2020 roku. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku, a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

Z powodu konieczności przeprowadzenia remontów w okresie wakacyjnym żłobki nr 7 i 9 będą zamknięte, natomiast żłobek nr 1 będzie zamknięty od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Pozostałe żłobki będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie przez całe wakacje. Dzieci aktualnie uczęszczające do żłobka mają zapewnione miejsce do 30 czerwca 2020 roku.[1]

 

Liczba miejsc w poszczególnych żłobkach przedstawia się następująco:

Żłobek Liczba miejsc Adres mailowy
Żłobek nr 2
„Słoneczko”Ul. Kostki Napierskiego 6c
120 zzm@zlobek2.szczecin.pl
Żłobek nr 3
„Uszatek”Ul. Włościańska 3
48 zzm@zlobek3.szczecin.pl
Żłobek nr 5
„Biedronka”Ul. Kazimierza Królewicza 61
72 zzm@zlobek5.szczecin.pl
Żłobek nr 6
„Muchomorek”Ul. Mazowiecka 11/12
91 zzm@zlobek6.szczecin.pl
Żłobek nr 8
„Wróbelki”Ul. Niedziałkowskiego 49
131 zzm@zlobek8.szczecin.pl

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Agnieszka Rojek

 

 

[1] Nie dotyczy projektów RPO