Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Komunikat o dalszym, czasowym zamknięciu placówek.

 

Drodzy Rodzice

 

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się pandemii od dnia 14 kwietnia 2020 roku żłobki nadal pozostają czasowo zamknięte. Na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazał się już projekt  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z którego wynika, że
w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Projekt ten nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw. Poinformuję Państwa na stronie Zespołu  Żłobków Miejskich o jego publikacji. Wszelkie informacje będą również dostępne u dyrektorów poszczególnych żłobków, kontakt z nimi pozostaje bez zmian.

 

Informacje w tym zakresie  można monitorować na stronach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2020

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11808

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich