Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. finansowo-księgowych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– referent ds. finansowo-księgowych-

w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent ds. finansów- księgowych została wybrana Pani Jolanta Cygiel, zam. Szczecin.

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Jolanty Cygiel.

Pani Cygiel spełniła wszystkie wymogi formalne, wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku i otrzymała pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie