Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Zajęcia otwarte w Żłobku nr 7

13 marca 2018r. w żłobku nr 7 odbyły się zajęcia otwarte, w których uczestniczyły opiekunki oraz dyrektorzy poszczególnych żłobków. Podczas zajęć opiekunki Żłobka nr 7 zaprezentowały zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem programu dwujęzyczności. W zajęciach uczestniczyli wszyscy goście!