Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Zajęcia otwarte

1 lutego 2018 r. w Żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 odbyły się zajęcia otwarte, w których uczestniczyli  dyrektorzy  oraz opiekunki szczecińskich żłobków. Podczas zajęć zostały zaprezentowane różne formy pracy z dziećmi.