Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Wyniki naboru na stanowisko pielęgniarka/położna

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– pielęgniarka/położna-

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pielęgniarka/położna  została wybrana Pani Iwona Musiał.

Uzasadnienie:

Pani Iwona spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na stanowisko pracy: pielęgniarka/położna. Posiada doświadczenie, empatię, wiedzę i odpowiednie predyspozycje osobowe, co daje gwarancję należytego wykonywania powierzonych jej zadań wynikających z zakresu obowiązków.

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie