Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Wyniki naboru na stanowisko: opiekun

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– opiekun –

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekun została wybrana Pani Anna Martyniak.

Uzasadnienie:

Pani Anna spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na stanowisko pracy: opiekun. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe  i umiejętności. Jest osobą komunikatywną i empatyczną. Kandydatura p. Martyniak daje rękojmę prawidłowego wykonywania powierzonych jej obowiązków w opiece nad dziećmi.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie