Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka nr 1

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

– Dyrektor Żłobka nr 1-–

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że do konkursu wpłynęło 10 aplikacji, z których 3 nie spełniały wymogów formalnych.

7 kandydatów zakwalifikowało się do drugiego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej.

Przystąpiły do niej:

1. Magdalena Kubowicz Szczecin

2. Karolina Czaja – Śmietana Police

3. Mirosława Witak Szczecin

4. Agnieszka Domaradzka Szczecin

5. Małgorzata Gralak Szczecin

6. Renata Jędrzejewska Szczecin

7. Katarzyna Bączkowska Szczecin

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 1 została wybrana Pani Katarzyna Bączkowska.

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Bączkowska uzyskała największą liczbę punktów (25 – maksymalną od każdego członka komisji). Kandydatka została oceniona pod względem kwalifikacji, doświadczenia i profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie