Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Szanowni Rodzice,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków miejskich w Szczecinie – informuję, że Zespół Żłobków Miejskich podpisał umowę z Fundacją „Oto Ja” działającą przy Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Reymonta 33 w Szczecinie.

Umowa dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Program współpracy ma na celu jak najszybszą pomoc dziecku z podejrzeniem zaburzeń. To bardzo ważne zarówno dla dzieci, ich rodziców ale również opiekunów w żłobkach, którzy mają możliwość obserwowania zachowań swoich podopiecznych i reagowania na sygnały świadczące o nieprawidłowościach w ich zachowaniu i rozwoju.

W ramach umowy dzieci uczęszczające do żłobków w Szczecinie zostaną objęte opieką specjalistów, np. terapeuty, logopedy, psychologa.

Każdy Rodzic będzie mógł również indywidualnie skorzystać z bezpłatnej porady psychologiczno- pedagogicznej i zdiagnozować swoje dziecko, jeśli podejrzewa, że w jakiekolwiek sposób odbiega ono od normy rozwojowej lub jego zachowanie budzi niepokój.

Dane fundacji:

Fundacja OtoJa

ul. Władysława Reymonta 33 Szczecin

tel. 884- 84- 84- 99

e-mail: biuro@fundacjaotoja.pl

strona www: www.fundacjaotoja.pl

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

w Szczecinie