Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Drodzy Rodzice

informuję, że w ukazało się Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z którego wynika, że w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (Dz. U. z 2020 poz. 652).

Z życzeniami zdrowia i odporności, z nadzieją że zobaczymy się wkrótce

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich