Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Maj          

 • „Termomodernizacja budynku Żłobka nr 6, ul. Mazowiecka 11/12 w Szczecinie”

Czerwiec  

 • „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: . „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”, na które składa się wykonanie nw. zadań:

Część I – Zadanie Nr 1 – Przebudowa pomieszczeń Żłobka Publicznego Nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6c w Szczecinie,

Część II – Zadanie Nr 2 -Przebudowa pomieszczeń Żłobka Publicznego Nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 w Szczecinie,

Część III – Zadanie Nr 3 – Przebudowa pomieszczeń Żłobka Publicznego Nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12 w Szczecinie”

Lipiec       

 • Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: . „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”, na które składa się wykonanie nw. zadań:

Część I – Zadanie Nr 1 – Budowa placu zabaw  wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz zagospodarowaniem na terenie  Żłobka Publicznego Nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6c w Szczecinie,

Część II – Zadanie Nr 2 – Budowa placu zabaw  wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz zagospodarowaniem na terenie  Żłobka Publicznego Nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 w Szczecinie,

Część III – Zadanie Nr 3 – Budowa placu zabaw  wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz zagospodarowaniem na terenie  Żłobka Publicznego Nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12 w Szczecinie”

Sierpień

 • „Doposażenie przestrzeni szatni, przestrzeni dydaktyczno opiekuńczej, wypoczynkowej i stołówki ramach projektu n. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”

 

 • „Zakup i dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do trzech żłobków publicznych w ramach projektu n. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”
 • „Catering gotowych potraw dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w ramach projektu n. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” ,

 

Wrzesień

 • „Zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych w ramach projektu n. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”
 • „Nabór na stanowiska: cz. I logopedy, cz. II terapeuty zajęciowego, cz. III psychologa zatrudnionych w ramach projektu p.n. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”

 

 • „Wyposażenie przestrzeni szatni, przestrzeni dydaktyczno opiekuńczej, wypoczynkowej i stołówki ramach projektu n. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

 

Październik      

 • „Dostawa żywności do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na 2020 rok”
 • „Zakup i dostawa środków czystości do Zespołu Żłobków Miejskich w 2020 roku”
 • „Zakup i dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do trzech żłobków publicznych w ramach projektu n. . „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”

 

 • „Zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych w ramach projektu n. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”

Listopad

 • „Dostawa żywności w ramach projektu n. . „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”

 

 • „Nabór na stanowiska: cz. I logopedy, cz. II terapeuty zajęciowego, cz. III psychologa zatrudnionych w ramach projektu p.n. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”