Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko opiekun

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– opiekun –

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekun zostały wybrane Panie:

  1. Dorota Giezel
  2. Katarzyna Pilarczyk
  3. Katarzyna Zając
  4. Kamila Chojnowska

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydatury powyższych aplikujących.

Wszystkie kandydatki spełniały wymogi formalne i otrzymały pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie