Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Komunikat dotyczący uczestników projektu RPO w żłobku nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c w sprawie zapewnienia miejsc dzieciom w żłobku.

 

18 maja 2020 roku opieką w żłobku nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c zostaną objęte dzieci z grup RPO. Z uwagi na trwający stan pandemii przyjęcia dzieci będą w ograniczonym zakresie. Liczba dzieci w grupie zostanie ograniczona do 12. Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

wniosek o przyjęcie do żłobka – w stanie epidemii