Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informacje dla Rodziców

W związku ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 wszyscy rodzice/opiekunowie prawni:

– posiadający min. 3 dzieci

-posiadający dziecko niepełnosprawne

którzy złożyli już wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka (przed 18 stycznia 2018 r.) i czekają w kolejce  powinni zgłosić się do żłobków pierwszego wyboru (do 30 marca 2018r.)  i uzupełnić dane dotyczące:

– wielodzietności (w formie pisemnego oświadczenia)

-niepełnosprawności dziecka (przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności)