Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informacja o wznowieniu pracy żłobków

Drodzy Rodzice

W dniu 25 maja 2020 roku wznawiamy pracę kolejnych Żłobków Miejskich:

  • Żłobek nr 1

„Muszelka”

ul. Żaglowa 16

zzm@zlobek1.szczecin.pl

  • Żłobek nr 3

„Uszatek”

ul. Włościańska 3

zzm@zlobek3.szczecin.pl

  • Żłobek nr 6

„Muchomorek”

ul. Mazowiecka 11/12

zzm@zlobek6.szczecin.pl

  • Żłobek nr 7

„Jarzębinka”

ul. Podhalańska 1-3

zzm@zlobek7.szczecin.pl

  • Żłobek nr 9

Filia „Tęczowa Sowa”

ul. Łączna 22

oddział@zlobek9.szczecin.pl

 

W związku z nadal ograniczoną liczbą miejsc proszę, aby chęć powrotu do placówek zgłaszali rodzice niezbędnie tego potrzebujący.

Żłobki będą czynne w godzinach 7-17. Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres żłobka, do którego dziecko jest zapisane. Link do wniosku: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-%C5%BC%C5%82obka-w-stanie-epidemii-1.pdf

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 21 maja 2020 roku do godziny 15. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich