Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informacja o wznowieniu pracy dwóch żłobków w ograniczonym zakresie.

 

Drodzy Rodzice,

 

otwarcie Żłobków wymaga odpowiedniego przygotowania i wdrożenia środków ostrożności, tak  by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo dzieci.  Z uwagi na trwający stan epidemii zmianie ulega organizacja pracy Żłobków, ograniczona zostaje liczba dzieci w grupach (do 12 dzieci) .

Z  dniem 12 maja 2020 roku  planujemy  wznowić pracę dwóch Żłobków Miejskich na terenie Szczecina –  Żłobka nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c oraz w Żłobka nr  8  przy ulicy Niedziałkowskiego 49,  które będą  czynne w godzinach 7 – 17.

Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku:

2wniosek o przyjęcie do żłobka – w stanie epidemii

i wysłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Wznowienie działalności kolejnych Żłobków będzie odbywać się stopniowo, po spełnieniu wymagań wskazanych w wytycznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W każdą kolejną środę poinformujemy Państwa, które  Żłobki będą otwierane od nadchodzącego tygodnia.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich