Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– opiekun –

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekun zostały wybrane Panie:

1) Judyta Ciesielska zam. Szczecin

2) Anna Płońska zam. Szczecin

3) Magdalena Klucowicz zam. Szczecin

4) Gabriela Szrenfer , zam. Szczecin

5) Małgorzata Lisowska, zam. Szczecin

 

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji, analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatek, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę kwalifikacyjną Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Judyty Ciesielskiej, Anny Płońskiej, Magdaleny Klucowicz, Gabrieli Szrenfer oraz Małgorzaty Lisowskiej. Kandydatki zostały ocenione pod względem kwalifikacji, doświadczenia oraz profilu osobowego tj. sposobu zachowania, wypowiedzi oraz posiadanej wiedzy z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Wszystkie kandydatki spełniały wymogi formalne i otrzymały pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej

                                                                                  Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie