Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

KOMUNIKAT z dnia  02.12.2019r. dotyczący  rekrutacji do projektu pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”:

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż data rozpoczęcia opieki nad dziećmi w ramach nowych miejsc w żłobkach nr 2, 3 i 6 została określona na 03.02.2020 roku. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków w zakładce „Projekty UE”/ Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6”.  Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od dnia 02.12.2019r. do dnia 09.01.2020r. do godz. 14:00. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 14:00 w:

1/ Żłobku nr 2 ul. K. Napierskiego 6c

2/ Żłobku nr 3, ul. Włościańska 3

3/ Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka 11/12

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

Informacja o przyjęciu do projektu zostanie udostępniona do dnia 17.01.2020r. W dniach 23-24.01.2020 odbędą się spotkania z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 04.02.2020 do najpóźniej końca kwietnia 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (03.02.2020).

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają rodzice / prawni opiekunowie z niepełnosprawnościami.

Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami należy być zarejestrowanym w elektronicznym systemie naborowym do żłobków miejskich Szczecina. Rodzice wcześniej zarejestrowani do innych żłobków niż żłobki objęte projektem NIE DOKONUJĄ ŻADNYCH ZMIAN W SYSTEMIE NABOROWYM. Na etapie rekrutacji rodzice nie wypełniają umowy uczestnictwa, ani karty informacyjnej o dziecku ani oświadczenia o szczepieniach. Dokumenty te będą wymagane przy podpisywaniu umowy. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6.