Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Komunikat z dnia 07.07.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z PEŁNYM WZNOWIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 13.07.2020R.

KOMUNIKAT z dnia 07.07.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z PEŁNYM WZNOWIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 13.07.2020R.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku z decyzją władz państwowych o możliwości otwarcia  placówek opieki nad dziećmi do lat 3 informuje, że:

1/ pełne grupy dzieci w ramach ww. projektów RPO WZ zostaną objęte opieką od dnia 13.07.2020 roku w wymaganym reżimie sanitarnym;

2/ wznowienie opieki oznacza jednoczesne wznowienie pobierania opłat w ramach tzw. wkładu własnego (dotyczy projektów nr 1 i nr 3). Wysokość opłat i termin ich wnoszenia zostanie przekazany w pierwszym dniu opieki (13.07.2020). W razie konieczności, zawierane będą stosowne aneksy do zawartych umów. Wniesienie opłaty jest warunkiem kontynuacji udziału w projekcie;

3/ na dzień wznowienia opieki uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o statusie na rynku pracy: osoba pracująca/osoba niepracująca. Osoby pracujące powinny dostarczyć do dnia 17.07.2020 stosowne zaświadczenie od pracodawcy. Osobom niepracującym zostanie wyznaczony nowy termin na podjęcie zatrudnienia;

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl lub telefonicznie:

Żłobek nr 2: 504 433 091

Żłobek nr 3: 500 871 957

Żłobek nr 4: 506 924 075

Żłobek nr 5: 513 041 543

Żłobek nr 6: 515 806 802

Żłobek nr 7: 787 291967

Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazane: GRUPA RPO W ŻŁOBKU NR…., IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

Komunikat dotyczący zwiększenia limitu dzieci w żłobkach

 

Szanowni Rodzice,

Informuję, iż na podstawie nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 zwiększamy limit dzieci możliwych do przyjęcia w żłobkach. Osoby zainteresowane mogą wysyłać wnioski drogą elektroniczną na adres żłobka podany na stronie internetowej (zakładka żłobki), link do wniosku:http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-%C5%BC%C5%82obka-w-stanie-epidemii-1.pdf. Opieka nad dziećmi będzie odbywać się od dnia 15.06.2020r. do 30.06.2020r., gdyż od dnia 1 lipca 2020r. żłobki będą pracować w systemie dyżurów wakacyjnych, na które obecnie prowadzony jest odrębny nabór- w komunikacie z dnia 4 czerwca 2020 roku znajdziecie Państwo wniosek na dyżur wakacyjny oraz więcej informacji.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Dyrektorem danego żłobka.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor

Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ogłoszenie o dodatkowym naborze na okres wakacyjny.

 

Drodzy Rodzice

Funkcjonowanie Żłobków w warunkach nadal trwającej epidemii wymaga stosowania odpowiednich środków ostrożności oraz przestrzegania obostrzeń,  tak by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo dzieci.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa, przeprowadzimy dodatkowy nabór wakacyjny do żłobków. Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas wakacji proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres żłobka, do którego dziecko miałoby uczęszczać.

http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/06/wniosek-o-przyj%C4%99cie-dziecka-do-%C5%BC%C5%82obka_epidemia_wakacje-1.pdf

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy obojga rodziców, że w tym czasie nie mają możliwości wykorzystania urlopu, bądź informację z terminem zaplanowanego urlopu. Nabór dotyczy wszystkich dzieci uczęszczających do żłobków wchodzących w strukturę Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie z wyłączeniem grup projektowych.

Wypełnione wnioski należy złożyć drogą elektroniczną do dnia 14 czerwca 2020 roku. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku, a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

Z powodu konieczności przeprowadzenia remontów w okresie wakacyjnym żłobki nr 7 i 9 będą zamknięte, natomiast żłobek nr 1 będzie zamknięty od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Pozostałe żłobki będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie przez całe wakacje. Dzieci aktualnie uczęszczające do żłobka mają zapewnione miejsce do 30 czerwca 2020 roku.[1]

 

Liczba miejsc w poszczególnych żłobkach przedstawia się następująco:

Żłobek Liczba miejsc Adres mailowy
Żłobek nr 2
„Słoneczko”Ul. Kostki Napierskiego 6c
120 zzm@zlobek2.szczecin.pl
Żłobek nr 3
„Uszatek”Ul. Włościańska 3
48 zzm@zlobek3.szczecin.pl
Żłobek nr 5
„Biedronka”Ul. Kazimierza Królewicza 61
72 zzm@zlobek5.szczecin.pl
Żłobek nr 6
„Muchomorek”Ul. Mazowiecka 11/12
91 zzm@zlobek6.szczecin.pl
Żłobek nr 8
„Wróbelki”Ul. Niedziałkowskiego 49
131 zzm@zlobek8.szczecin.pl

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Agnieszka Rojek

 

 

[1] Nie dotyczy projektów RPO

Godziny otwarcia żłobków
Szanowni Rodzice,
informuję, iż od 1 czerwca 2020 roku wszystkie żłobki wchodzące w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie będą czynne od godziny 6.30 do godziny 17.00
 
Z poważaniem,
 
Agnieszka Rojek
Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Szczecinie
Informacje na temat postępowania ze zużytymi rękawiczkami oraz maskami jednorazowymi.

Zamieszczamy poniżej do ściągnięcia materiały z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dotyczące postępowania ze zużytymi rękawiczkami oraz maskami jednorazowymi.:

Plakat – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Ulotka – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Informacja o wznowieniu pracy żłobków

Drodzy Rodzice

W dniu 25 maja 2020 roku wznawiamy pracę kolejnych Żłobków Miejskich:

  • Żłobek nr 1

„Muszelka”

ul. Żaglowa 16

zzm@zlobek1.szczecin.pl

  • Żłobek nr 3

„Uszatek”

ul. Włościańska 3

zzm@zlobek3.szczecin.pl

  • Żłobek nr 6

„Muchomorek”

ul. Mazowiecka 11/12

zzm@zlobek6.szczecin.pl

  • Żłobek nr 7

„Jarzębinka”

ul. Podhalańska 1-3

zzm@zlobek7.szczecin.pl

  • Żłobek nr 9

Filia „Tęczowa Sowa”

ul. Łączna 22

oddział@zlobek9.szczecin.pl

 

W związku z nadal ograniczoną liczbą miejsc proszę, aby chęć powrotu do placówek zgłaszali rodzice niezbędnie tego potrzebujący.

Żłobki będą czynne w godzinach 7-17. Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres żłobka, do którego dziecko jest zapisane. Link do wniosku: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-%C5%BC%C5%82obka-w-stanie-epidemii-1.pdf

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 21 maja 2020 roku do godziny 15. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Wznowienie pracy kolejnych żłobków z dniem 18 maja 2020 roku.

 

Z  dniem 18 maja 2020 roku  planujemy  wznowić pracę kolejnych dwóch Żłobków Miejskich na terenie Szczecina:

Żłobek nr 5   „Biedronka”

ul. Kazimierza Królewicza 61

Żłobek nr 9  „Przy strumyku”

ul. Brytyjska 19

W związku z ograniczoną liczbą miejsc proszę, aby chęć powrotu do placówek zgłaszali jedynie rodzice niezbędnie tego potrzebujący.

Żłobki będą czynne w godzinach 7-17. Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

link do wniosku: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-%C5%BC%C5%82obka-w-stanie-epidemii-1.pdf

Wnioski należy złożyć do dnia 14 maja 2020 roku. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

KOMUNIKAT z dnia 13.05.2020R. DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z CZĘŚCIOWYM WZNOWIENIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 18.05.2020R.

 

KOMUNIKAT z dnia 13.05.2020R. DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020
W ZWIĄZKU Z CZĘŚCIOWYM  WZNOWIENIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 18.05.2020R.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku z decyzją władz państwowych o możliwości otwarcia  placówek opieki nad dziećmi do lat 3 informuje, że:

1/ grupy dzieci w ramach ww. projektów RPO WZ zostaną objęte opieką od dnia 18.05.2020 roku
w wymaganym reżimie sanitarnym;

2/ postawione przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) wymogi pozwalają na przyjęcie do żłobków ograniczoną liczbę dzieci;

3/ uczestnik zainteresowany wznowieniem opieki w aktualnych warunkach jest zobowiązany do wypełnienia, podpisania i przesłania wniosku o przyjęcie do żłobka – w stanie epidemii na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl z zaznaczeniem w tytule maila „GRUPA RPO żłobek nr ….”

Link do wniosku: wniosek o przyjęcie do żłobka w stanie epidemii

3/ w razie większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc w wymaganym reżimie sanitarnym,
w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci osób pracujących w specyficznych dla walki
z koronawirusem branżach (służba zdrowia, policja, straż, wojsko, służby sanitarne, pracownicy sfery społecznej, służby miejskie itp.), w drugiej kolejności osoby aktualnie pracujące.  Możliwość wznowienia opieki nad dziećmi osób niepracujących będzie możliwa w miarę wolnych miejsc;

4/ bezpośrednio po opublikowaniu niniejszego komunikatu, dyrektorzy poszczególnych żłobków będą się kontaktować z uczestnikami projektów telefonicznie na podany podczas rekrutacji nr telefonu.
W razie braku takiego kontaktu prosimy o kontakt ze strony rodzica na podany niżej nr telefonu właściwego żłobka;

5/ zgodnie z wytycznymi GIS w żłobku prowadzona będzie wyłącznie opieka bez zajęć dodatkowych wynikających z projektów RPO;

6/ w razie wznowienia opieki będą wymagane opłaty w ramach tzw. wkładu własnego (dotyczy projektów nr 1 i nr 3). Wysokość opłat i termin ich wnoszenia zostanie przekazany w pierwszym dniu opieki. W razie konieczności zawierane będą stosowne aneksy do zawartych umów;

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl lub telefonicznie:

Żłobek nr 2: 504 433 091

Żłobek nr 3: 500 871 957

Żłobek nr 4: 506 924 075

Żłobek nr 5: 513 041 543

Żłobek nr 6: 515 806 802

Żłobek nr 7: 787 291967

Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazane: GRUPA RPO W ŻŁOBKU NR…., IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

O wszelkich zmianach w realizacji projektów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie. Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco.

 

Komunikat dotyczący uczestników projektu RPO w żłobku nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c w sprawie zapewnienia miejsc dzieciom w żłobku.

 

18 maja 2020 roku opieką w żłobku nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c zostaną objęte dzieci z grup RPO. Z uwagi na trwający stan pandemii przyjęcia dzieci będą w ograniczonym zakresie. Liczba dzieci w grupie zostanie ograniczona do 12. Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

wniosek o przyjęcie do żłobka – w stanie epidemii

 

Informacja o wznowieniu pracy dwóch żłobków w ograniczonym zakresie.

 

Drodzy Rodzice,

 

otwarcie Żłobków wymaga odpowiedniego przygotowania i wdrożenia środków ostrożności, tak  by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo dzieci.  Z uwagi na trwający stan epidemii zmianie ulega organizacja pracy Żłobków, ograniczona zostaje liczba dzieci w grupach (do 12 dzieci) .

Z  dniem 12 maja 2020 roku  planujemy  wznowić pracę dwóch Żłobków Miejskich na terenie Szczecina –  Żłobka nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c oraz w Żłobka nr  8  przy ulicy Niedziałkowskiego 49,  które będą  czynne w godzinach 7 – 17.

Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku:

2wniosek o przyjęcie do żłobka – w stanie epidemii

i wysłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Wznowienie działalności kolejnych Żłobków będzie odbywać się stopniowo, po spełnieniu wymagań wskazanych w wytycznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W każdą kolejną środę poinformujemy Państwa, które  Żłobki będą otwierane od nadchodzącego tygodnia.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich